Badkameraanpassingen & traphulpmiddelen | Adaptez
Hoe je de kost van een woonzorgcentrum kan vermijden
Nieuws / 27 feb 2023

Hoe je de kost van een woonzorgcentrum kan vermijden

De gemiddelde Belg wordt steeds ouder. Enerzijds een pluim voor de continu stijgende levensstandaard van ons land, anderzijds een groot probleem voor de bevolking.

Niet elk gezin heeft de tijd of de middelen om een oudere senior te steunen terwijl die nog thuis woont. Een woonzorgcentrum is dan vaak het enige valabele alternatief. Woonzorgcentra ontsnappen echter ook niet aan de dans. Vele woonzorgcentra staan onder toenemende druk en de wachtlijsten lopen soms (te) lang op. Een opname in een woonzorgcentrum is daarnaast ook niet goedkoop.

Wat kost een woonzorgcentrum?

Volgens een rondvraag van de koepel van commerciële woonzorgcentra, Vlozo, is een verblijf in een gemiddeld woonzorgcentrum het laatste jaar liefst 10% gestegen. Gevolgen van de inflatie en stijgende levensduurte en jammergenoeg een logisch gevolg. Vele woonzorgcentra geven immers aan dat ze zonder continue prijsindexaties het hoofd niet boven water kunnen houden. Koppel dit aan de toenemende moeilijkheid om gekwalificeerd personeel te vinden en je komt uit op een relatief penibele situatie. De gemiddelde dagprijs voor een verblijf in een woonzorgcentrum wordt op moment van schrijven geschat tussen de €65 en €70. Een serieuze slok op de borrel van veel bewoners waarvan verwacht wordt om deze kost te betalen met een pensioen.

We zien helaas al te veel situaties waarbij de kinderen op financieel vlak moeten bijspringen om het verblijf van hun ouder(s) in een woonzorgcentrum mogelijk te houden.

Dankzij Adaptez kan je de kost van een opname in een woonzorgcentrum uitstellen

Adaptez zet zich dagelijks in om ouderen of mensen met een mobiliteitsbeperking langer en veilig thuis te laten wonen. Onze traphulpmiddelen, woningaanpassingen en gericht advies zorgen ervoor dat je als senior of persoon met een mobiliteitsbeperking alsnog thuis kan blijven wonen zonder dat er ingrijpende renovaties hoeven te gebeuren. Dankzij slimme aanpassingen, bijvoorbeeld een traphulpmiddel of aangepaste badkamer behouden senioren of mensen met een mobiliteitsbeperking het zelfvertrouwen dat nodig is om zelfstandig thuis te blijven wonen. 
Als enige Belgische verdeler van de AssiStep kan je dankzij Adaptez ook de dure installatie van een traplift vermijden. Nog een bonus is dat de AssiStep ervoor zorgt dat senioren actief blijven. Die dagelijkse activiteit van traplopen mag echt niet onderschat worden.

Slimme investeringen kunnen een opname in een woonzorgcentrum uitstellen

Adaptez’ gerichte aanpak en ervaring in de sector kunnen ervoor zorgen dat je de opname in een woonzorgcentrum kan vermijden. Er zijn immers tal van premies die de investering in slimme woonaanpassingen draaglijk(er) kunnen maken. Ons team staat u dan ook met raad en daad bij om deze premies eerst en vooral te identificeren en anderzijds ook aan te vragen.

Een slimme investering in het duurzaam maken van de woning, dankzij Adaptez, kan de stijgende prijzen van een opname in een woonzorgcentrum vermijden. Daarnaast blijven senioren of personen met een mobiliteitsprobleem ook in hun eigen vertrouwde woning leven, wat wederom ook goed is voor hun mentale gezondheid. Er hoeft geen drastische verandering van omgeving doorgevoerd te worden. Samen met Adaptez is het dus goed mogelijk om senioren en personen met een mobiliteitsbeperking langer thuis te laten wonen. Dit in alle veiligheid en vertrouwen.

Slimme aanpassingen voor veilig wooncomfort, daar werken we samen aan.