Badkameraanpassingen & traphulpmiddelen | Adaptez

Voor wie geldt de premie?

De premie is beschikbaar voor de volgende groepen:

 • Personen van 65 jaar en ouder die aanpassingswerken uitvoeren aan hun eigen woning.
 • Personen van 65 jaar en ouder die een woning huren op de private huurmarkt, mits ze een huurovereenkomst hebben van minstens drie jaar.
 • Bewoners die hun woning aanpassen om een inwonende 65-plusser, die een bloed- of aanverwant is tot de tweede graad, te huisvesten.
 • Eigenaars die hun woning voor minstens negen jaar verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) en de woning aanpassen om een inwonende 65-plusser te accommoderen.

Op het moment van de aanvraag mag de 65-plusser geen andere woning in volle eigendom hebben.

Voor aanvragen ingediend in 2023 gelden inkomensgrenzen:

 • Alleenstaanden mogen niet meer verdienen dan 37.030 euro.
 • 65-plussers met een persoon ten laste mogen niet meer verdienen dan 51.840 euro, met een extra 4.150 euro per bijkomende persoon ten laste.
 • Koppels mogen niet meer verdienen dan 51.840 euro, met een extra 4.150 euro per bijkomende persoon ten laste.

De inkomensgrens wordt vastgesteld op basis van het meest recente aanslagbiljet, dat maximaal drie jaar oud mag zijn. Meestal is het inkomen van twee jaar voorafgaand aan de aanvraag beschikbaar.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt 50% van de aanvaarde kostprijs van de uitgevoerde werken, met een maximale tegemoetkoming van 1.250 euro. De kostprijs van de werken moet per categorie minstens 1.200 euro bedragen, inclusief BTW.

Welke werken komen in aanmerking?

De premie is bedoeld voor aanpassingen binnen de volgende categorieën:

Categorie 1 - Technische installatie of sanitaire voorzieningen, zoals:

 • Een aangepaste badkamer (met minstens een douche en een wastafel).
 • Een toilet en, indien nodig, een tweede toilet op een andere woonverdieping dan het eerste toilet.
 • Een traplift of rolstoelplateaulift.
 • Elektro-mechanische hulpmiddelen die aan het gebouw zijn bevestigd om zich binnen de woning te verplaatsen.
 • Handgrepen en steunmiddelen in de badkamer of het toilet.
 • De automatisering van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken.

Categorie 2 - Aanpassingen die de toegankelijkheid van de woning verbeteren, zoals:

 • Het aanbrengen van hellende vlakken, het verbreden van de toegangsdeur en het verwijderen van hinderlijke toegangsdrempels.
 • De verbreding van gangen of deuren, of de vergroting of herschikking van woonvertrekken en sanitaire lokalen om meer ruimte te creëren in de woning.
 • De verhoging of verlaging van vloeren om niveauverschillen weg te werken.
 • De plaatsing van veilige binnentrappen.
 • Verbouwings- of aanpassingswerken om in de bestaande woning een ruimte te creëren waarin de 65-plusser zelfstandig en afzonderlijk kan wonen.

 Surf naar https://www.wonenvlaanderen.be voor meer informatie of neem contact met ons op om u te helpen.
Lees zeker ook onze uitgebreide blog waar we meer informatie geven over de verschillende premies

 

Contacteer ons!