Badkameraanpassingen & traphulpmiddelen | Adaptez

Mijn verbouwpremie is voor de eigenaar-bewoner die werken aan zijn woning wil laten uitvoeren. De premie is bedoeld voor woningen ouden dan 15 jaar, waarbij verbeteringen worden uitgevoerd om de woning comfortabel te maken.
Bent u op zoek naar een badkamerrenovatie?
Dan komt u misschien in aanmerking voor de verbouwpremie. Lees hieronder alle voorwaarde op een rij:

Welke werken?

Vernieuwen van de bestaande sanitaire toestellen of het plaatsen van maximaal één douche, één ligbad, twee wastafels (inclusief kranen) en één toilet, als die nog niet aanwezig zijn in de woning, samen met het vernieuwen van sanitaire leidingen en afvoeren.

Voor wie?

Elke eigenaar-bewoner uit de middelste en laagste inkomenscategorie en verhuurder aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) kan een premie krijgen voor de categorie elektriciteit en sanitair.

Welke gebouwen?

De woning of het appartement moet minstens 15 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag van Mijn VerbouwPremie. Deze controle gebeurt aan de hand van de aansluitingsdatum op het elektriciteitsdistributienet of op basis van de meest recente gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij betwisting geldt de oudste van de twee data.

Welk bedrag?

Onderstaande premiepercentages (50% en 35% in de laagste en middelste inkomensgroep) gelden voor alle premieaanvragen tot en met 31-12-2023. Voor aanvragen vanaf 2024 zijn lagere premiepercentages van toepassing (respectievelijk 35% en 25%).

  • Laagste inkomenscategorie of verhuurder aan een sociaal verhuurkantoor 
    U kunt een premie krijgen tot 50% van de investering. De maximale premie bedraagt 3.750 euro. Het totale factuurbedrag van de categorie elektriciteit en sanitair dat in aanmerking komt is minimaal 1.000 en maximaal 7.500 euro (exclusief btw). Indien het factuurbedrag hoger is dan 7.500 euro, kunt u deze factuur nog steeds indienen. Voor de berekening van de premie zal er dan geen rekening gehouden worden met het bedrag boven 7.500 euro.
  • Middelste inkomenscategorie
    U kunt een premie krijgen tot 35% van de investering. De maximale premie bedraagt 2.625 euro. Het totale factuurbedrag van de categorie elektriciteit en sanitair dat in aanmerking komt is minimaal 1.000 en maximaal 7.500 euro (exclusief btw). Indien het factuurbedrag hoger is dan 7.500 euro, kunt u deze factuur nog steeds indienen. Voor de berekening van de premie zal er dan geen rekening gehouden worden met het bedrag boven 7.500 euro.

Hoe aanvragen?

Dit kan via de website van de Vlaamse overheid

Contacteer ons voor gericht advies!